UTYLIZACJA

Nie wiesz co zrobić ze zużytym tonerem, kartridżem lub drukarką? U nas możesz go zutylizować!

CPRINT skupuje i odbiera puste tonery, a także głowice do drukarek. Zgodnie z prawem, mamy obowiązek wystawienia karty przekazania odpadu, dlatego też, jeśli przekażesz nam pusty toner, otrzymasz dokument potwierdzający ilość przekazanego odpadu oraz jego kod.

Działanie to jest jak najbardziej przyjazne dla środowiska – odpad przeznaczany jest do odzysku i może być wielokrotnie użyty, co ogranicza konieczność wytwarzania nowych produktów.